Lubimyczytać.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Administrator serwisu

1. Administratorem danych zawartych w serwisie jest lubimyczytać.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-725) przy ul. Mielżyńskiego 27/29.
2. Dane zebrane podczas bezpośredniej korespondencji między lubimyczytać.pl Sp. z o.o. a Użytkownikami będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na poruszone zagadnienie.
3. Lubimyczytać.pl Sp. z o.o. może wykorzystać adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
4. Zgromadzone dane zostaną zachowane w tajemnicy. Sytuacja ta nie dotyczy jednak okoliczności, gdy obowiązek ich udostępnienia podmiotom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności organom administracji lub wymiarowi sprawiedliwości.
5. Podczas świadczenia usługi lubimyczytać.pl Sp. z o.o. może organizować konkursy lub promocje, wówczas dane kontaktowe Użytkowników, będą wykorzystywane w celu ich przeprowadzenia.
6. Dane zbierane automatycznie nie podlegają zmianie lub usunięciu.

Wykorzystywanie plików cookies

1. Serwis firmy lubimyczytać.pl Sp. z o.o. może wykorzystywać pliki cookies, które służą do identyfikacji przeglądarki internetowej podczas korzystania ze świadczonej usługi. Pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych.
2. Cookies to informacje tekstowe, wysyłane przez serwis WWW i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku komputera), mające na celu umożliwienie lubimyczytać.pl Sp. z o.o. podnoszenie jakości usług oraz zwiększanie zadowolenia Użytkowników dzięki przechowywania ich preferencji poruszania się po Serwisie.

Bezpieczeństwo zgromadzonych danych osobowych

1. Wszelkie dane zgromadzone przez firmę lubimyczytać.pl sp. z o.o. są przechowywane na serwerach i zabezpieczone przed ich nieautoryzowanym użyciem zgodnie z wysokim poziomem bezpieczeństwa określonym w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Zmiany w polityce prywatności

1. Firma lubimyczytać.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie internetowej.

Kontakt

1. Firma zbierająca dane: lubimyczytać.pl Sp. z o.o. ul. Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań, Polska.
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt e-mail podany na stronie kontaktowej.