Galeria Miejska Arsenał

Galeria Miejska Arsenał
Stary Rynek 6
61-772 Poznań

Warsztaty Mariusza Wildermana dla młodzieży.
Wrocławski artysta, otwarcie nawiązujący w swych obrazach do estetyki początków ery cyfrowej, zachęci na warsztatach młodzież w wieku od 13 do 18 lat do stworzenia własnych prac czerpiących z konwencji popularnych dwie i trzy dekady temu. Wykonywane prace odwoływać się będą do kultury popularnej i literatury tej epoki, zaznajamiając jednocześnie uczestników z tym, jak łączono obraz i tekst w czasach, gdy o Photoshopie słyszeli tylko nieliczni, a okładki książek, magazynów czy reklamy projektowano prawie bez użycia komputera.

Warsztaty nawiązywać będą do trwającej od 29.09 do 5.10.2014 miniwystawy prac inspirowanych ASCII Artem.
ASCII Art stanowił jedno z najbardziej intrygujących zjawisk lat 80. i 90. – pionierskiej ery komputerów osobistych, mediów cyfrowych i Internetu. Artyści za pomocą znaków i plików tekstowych tworzyli rozmaite obrazy, przekształcając wytwory kultury masowej i „wysokiej” w nietypowe ciągi liter. Galeria przedstawi serię współcześnie powstałych prac przekształcających najwybitniejsze dzieła sztuki (głównie nowoczesnej) w specjalnie na potrzeby Tygodnia Literackiego stworzone ilustracje, w których środki plastyczne zastąpione zostały cytatami twórców tych dzieł.

Organizator: Galeria Miejska „Arsenał”.

Obchodząca w tym roku 65-lecie istnienia Galeria Miejska “Arsenał” jest czołową przestrzenią wystawienniczą Poznania w zakresie sztuk plastycznych i wizualnych, niemniej równie chętnie angażuje się w wydarzenia na pograniczu innych sfer kultury i sztuki. Powstała w 1949 r. jako poznańska sekcja Centralnego Biura Wystaw Artystycznych, by z czasem przekształcić się w BWA w Poznaniu, które od 1962 r. prezentuje sztukę nowoczesną i współczesną w budynku Arsenału na Starym Rynku. Przez kolejne dekady pełniła nie tylko rolę oficjalnego Salonu miasta, ale również kluczowego narzędzia promocji dokonań młodych i uznanych artystów. Jako jedno z najbardziej prestiżowych miejsc ekspozycyjnych w Polsce Galeria chętnie uczestniczy w ogólnopolskich i międzynarodowych projektach kuratorskich i wystawienniczych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wydawniczemu oraz prężnie działającemu Kioskowi stale dostarcza odbiorcom i pasjonatom sztuki publikacji poświęconych sztuce na najwyższym poziomie merytorycznym i edytorskim. Znaczne zaangażowanie w sferze społecznej przekłada się z kolei na sympatię, jaką darzona jest przez wielu mieszkańców Poznania. Od października Galeria Miejska “Arsenał” stanie się również miejscem ekspozycji nabytego przez Miasto Poznań fotoplastykonu – jednego z czterech działających urządzeń tego typu w Polsce.

Mariusz Wilderman