Fundacja Serdecznik

Fundacja Serdecznik
ul. Grodziska 15
60-363 Poznań

Biały kolor mieści w sobie wszystkie kolory tęczy. Temat warsztatów dla nauczycieli pracujących w szkołach przyszpitalnych ma charakter metafory. Dzięki różnorodnym, atrakcyjnym dla dziecka sposobom czytania teksów literackich, można otworzyć przed nim świat wyobraźni, w którym wszystko jest możliwe. Na warsztatach znajdziemy takie książki, które staną się początkiem ciekawej pracy plastycznej albo gry planszowej.

Warsztaty poprowadzi Małgorzata Swędrowska.
Małgorzata Swędrowska – autorka warsztatów metodycznych dla nauczycieli. Ważnym tematem w jej pracy są kwestie związane z budowanie dobrych relacji w pracy nauczyciela i grupy. „Nauczanie na dywanie”, „Fruwające ławki” i „Pierwszaki na start- aktywne nauczanie w edukacji wczesnoszkolnej”, „Drzwi ukryte w książkach”- jak pracować z dobrym tekstem literackim to tylko niektóre z realizowanych przez nią programów. Jest nauczycielem, pedagogiem, animatorem spotkań dla dzieci i trenerem dorosłych, najczęściej nauczycieli i bibliotekarzy. Jak sama pisze o sobie „Zależy mi, by jak najwięcej dzieci w Polsce doświadczało radości i zabawy podczas czytani i słuchania książek, dlatego dzielę się swoim doświadczeniem jak czytać wrażeniowo i ożywiać tekst literacki gestem, ruchem, zabawą, tańcem, śpiewem.

Zgłoszenia na warsztaty prosimy przesyłać na adres e-mail: anna.bany@serdecznik.pl .

Organizator: Fundacja Serdecznik

DSC_0363 0011